Skip to content

Dostupné bydlení v Hradci Králové

Už dlouho není Hradec Králové stotisícové město a díky tomu že tu jsou jedny z nejvyšších nákladu na bydlení v republice a nedostatečným počtem městských bytů, tak i počet obyvatel začal prudce klesat.

Přitom město vlastní spousty objektů, které jsou naprosto nevyužité a dají se upravit či rekonstruovat jako startovací byty pro mladé rodiny, rodiče samoživitelé a seniory.

graf počtu obyvatel žijících v Hradci Králové