Skip to content
Hradec Králové

Nepolitikařit, ale tvořit

Po letech boje se zájmovými skupinami ovládajícími Magistrát města Hradec Králové a neúspěšných pokusech o změnu skrze stávající politické strany  jsme se rozhodli, že založíme vlastní politické hnutí, zúčastníme se komunálních voleb a narovnáme chod a řízení města.

Všichni naši členové i kandidáti jsou bez politické historie.

Nemáme za sebou žádného sponzora, který by nám dával miliony na kampaň a po volbách by chtěl něco na oplátku.

Silné pravomoci místních částí

Každá komise místní samosprávy zná nejlépe potřeby lidí a své okolí.

Prosadíme posílení jejich pravomocí.

Město krátkých vzdáleností

Tady bydlím, pracuji, nakupuji, bavím se a sportuji.

Zasadíme se o rovnoměrné a vyvážené rozložení všech potřeb obyvatel v každé části města.

Silniční doprava

Dálnice a rychlostní komunikace by měly být v okolí Hradce Králové bez poplatků.

Především těžká nákladní doprava placené úseky objíždí. Jinak by bylo zbytečné stavět další komunikace.

U nádraží by mělo být parkování pro kola i auta.

Třetí okruh Hradce Králové – zelený

Iniciovali jsme a podporujeme revoluční „Zelený okruh Hradce Králové“.

Propojí okrajové části mezi sebou a se středem města zeleným koridorem pro pěší a cyklisty.

Celková délka okruhu bude 41 km a jednotlivé úseky vedoucí do centra pak budou měřit 3,5-5 km. Zelený okruh beze zbytku naplňuje vizi udržitelného rozvoje města pro toto tisíciletí.

Sport

Chceme nastavit spravedlivé přidělování prostředků na podporu sportu.

Například hala Slávia je největší sportovní halou v České republice a město by mělo zásadně podpořit rekonstrukci této jedinečné sportovní stavby.

Řada sportovních oddílů nemá kde trénovat, nenákladnou přestavbou skladové haly by šlo zbudovat odpovídající prostory, například pro kontaktní sporty, které pro trénink potřebují pěnový povrch. Usilují o to již 30 let.

Letiště Hradec Králové

Letiště Hradec Králové je bez nadsázky „černou dírou“ města. Již desítky let tu město nechává trestuhodně rozpadat budovy. Nájmy jsou násobně nižší než tržní a na nesmyslně dlouhou dobu i 25 let. Město vynakládá na letecké služby ročně desítky milionů korun. Ty slouží malé skupině uživatelů.

Iniciovali jsme studii s názvem „Studie proveditelnosti rozvoje sektoru Hradec Králové sever“.

V jejím rámci chceme maximálně využít potenciálu areálu královéhradeckého letiště, a proto by zde měly vzniknout různorodé prostory pro bydlení, podnikání, sport i zábavu.

Ale vše tak, aby letiště svou činností již neobtěžovalo okolní městské části.

Benešova třída

O revitalizaci Benešovy třídy se pořád jen mluví a nic se nedělá. My nebudeme jen mluvit, ale začneme dělat.

Železniční doprava

Podporujeme záměr vysokorychlostní železniční trati z Prahy, která by měla vést přes Hradec Králové do Polska.

Křižovatka Mileta

Křižovatku slibují politici již desítky let.

Nedělají ale nic! Oni tam nebydlí, tak je jim to jedno.

My nebudeme slibovat a mluvit, ale zasadíme se o to, aby se to udělalo.

Bytová výstavba

V Hradci Králové je akutní nedostatek dostupného bydlení, řešení je ale na dosah ruky.

Dosavadní vládnoucí uskupení města nechává bez povšimnutí desítky let chátrat budovy kasáren Věkoše.

Jejich přestavbou na byty město získá dostupné bydlení pro stovky obyvatel, zejména pro mladé rodiny, rodiče samoživitele a seniory.

A zajistíme, aby tyto byty nespadly do držení investičních skupin, které by pak s nimi záměrně spekulovaly.

Revize nevýhodných smluv pro město

Současné vedení města dělá (možná záměrně) stejné chyby jako ta minulá při uzavíraní dlouhodobých smluv. Délkami smluv přesahujícími i šest volebních období, většinou blokují další rozvoj území, nepříznivě zasahují do územního plánovaní a mnohdy bývají nevýhodné jak pro město, tak i pro občany žijící v dané lokalitě. Chceme udělat revize už uzavřených smluv, o kterých jsme přesvědčeni, že jsou špatně nastavené a nedovolit zájmovým skupinám v čele města svou činností snižovat kvalitu života občanů žijících v jejich blízkosti.