Konkrétní projekty:

Za podpory našich invest.partnerů (fy. Real Estate Invest Alpha, s.r.o. apod.), chceme mimo jiné realizovat:  

 

STUDIE SPORTOVNÍHO AREÁLU v k.ú. PŘEDMĚŘICE NAD LABEM - Hradec Králové:

Královéhradecký kraj jako jeden z mála do dnešního dne nemá na svém území vybudovaný umělý kanál pro vodní slalom na divoké vodě. Přitom v Královéhradeckém kraji je nejvíce oddílů vodního slalomu z celé ČR.

Na základě zjištěných vhodných příhodných podmínek vybudování umělého vodního kanálu pro vodní slalom byla předběžně navržena studie Sportovního areálu v k.ú. Předměřice nad Labem.

Hlavním cílem je vybudování umělého vodního kanálu pro sportovní odvětví "vodní slalom na divoké vodě". V dané lokalitě je možné vybudování dvou tratí bezprostředně za sebou. Tento kanál by bylo možné využívat pro závodní činnost i pro činnost rekreační.

Potřebné množství vody bude do kanálu přivedeno z nedalekých písníků a zaústění kanálu je navrženo do řeky Labe. Napájení zajištěno instalací vodní turbíny (dotace EU) a cirkulací vody, která tak zajistí i její čistotu.

Při realizaci této stavby by byla vhodná realizace dalších sportovišť, čímž vznikne VÍCEÚČELOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL pro vrcholový a rekreační sport !

 

Dopravně bude areál připojen na silnici, směřující z Předměřic nad Labem do centra Hradce Králové.

Fakta:

- o možnosti realizace informováni p. Doksanský, p. Fink a ředitelé Správy sportovních zařízení

- vybudování tohoto areálu by bylo nadregionálně významné jak pro městskou část Předměřice, Pouchov a Věkoše, tak i pro celý Hradec !

- návratnost vložených finančních prostředků u vybudovaných olympijských kanálů byla velmi rychlá (financování možno zajistit např. z dotačních programů EU, ..)

- velkou výhodou je dobrá dostupnost z města, MHD v místě, obrovské parkovací možnosti

- následné vybudování cyklostezky a možností pro jízdní kola, kolečkové brusle, atd.

- tento kanál by měl světové parametry - 4 metry výškový rozdíl hladin

- jízda na divoké vodě je divácky atraktivní (viz. OH, MS a soutěže v ČR)

- písník - vodní plocha: plavání, surf, rychlostní kanoistika,  v zimě pak bruslení, běh na lyžích na uměle vysněžované tréninkové trati, apod.

- pláže u písníku - rekreace, beach volejbal

- příp. možnost výstavby Aquacentra (a zvýšení návštěvnosti v této lokalitě mimo centrum HK)

- pokračování cyklostezky Pardubice - Hradec Králové - Předměřice (mimo jiné využití např. i pro kolečkové brusle, apod.)

- možnost vybudování kempu, popř. jiných ubytovacích středisek

- jízda na vodním kanále bude možná za poplatek i pro zájemce z řad veřejnosti, dále ideální na tréninky, soustředění, soutěže a komerční jízdy raftů cestovních kanceláří, popř. možnost zřízení komerčního raft-centra

- ale hlavně:  možnost zřízení velkého rekreačně-zábavního centra, který by vytvořil řadu pracovních míst !

POZN.: Níže zakreslený návrh do katastrální mapy je nutno považovat jako úvodní návrh na využití této lokality pro vybudování tohoto VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU.

Daný návrh bude v následně podrobněji technicky propracován.

SITUACE:

Legenda:

wpe2.jpg (50297 bytes)

1 - vodní kanál (první trať s rozšířením před nájezdem do kanálu)

2 - vodní kanál (druhá trať s rozšířením před nájezdem do kanálu -přes kanál vedou 2 mosty - propojení s cyklistickou stezkou)

3 - plocha pro táboření (klidová zóna)

4 - příjezdová komunikace s parkovištěm

5 - loděnice - vodní slalom

6 - restaurace - občerstvení se sociálním zařízením, příp. půjčovnou kol

7 - dětské hřiště / dětské atrakce

8 - hřiště volejbal, košíková

9 - hřiště volejbal, košíková

10 - horolezecká stěna

11 - zařízení pro umělé zasněžování pro zimní období - přívod vody z řeky Labe

12 - loděnice - rychlostní kanoistika

POZN.:

Hradečáci vodní slalomáři úspěšní v minulosti:

 

C1 Petr Sodomka  8 x mistr světa

K1ž Irena Komancová, medailistka z mistrovství světa

C2 Václav Komanec Karel Polívka

C1 Jiří Moravec

C1 Jan Hrbotický

C1 Tomáš Renčín

K1 Jiří Hron

C2 Jan Pospíšil

Hradečáci nyní závodící za jiné oddíly zdůvodů lepších podmínek:

 

C1Tomáš Indruch r.1976 2x účastník OH ( Sydny, Atheny), medailista z MS, ME, v roce 2006 Dukla Brandýs

C1 Vítězslav Gebas, juniorský reprezentant, ME juniorů 4 misto, 2 místo MR dospělých 2006, v roce 2006 USK Praha

C1 Tomáš Rak r.1989, juniorský reprezentant, v r.2006 Dukla Brandýs

C1 Michal Jáně r. 1986, juniorský reprezentant, v r.2006 Dukla Brandýs

C2 Ondřej Karlovský r.1991, Jakub Jáně 1992, medailisté z ME juniorů 2006, od roku 2007 Dukla Brandýs

K1ž Anna Kašparová r. 1985, v r.2006 USK Praha

 

 

... a další důležité (postupně se vyvíjející)  projekty pro rozvoj volnočasových aktivit v našem městě, týkající se vybudování:

- cyklostezek,

- stezek pro jízdu na kolečkových bruslích,

- bezpečných sáňkařských drah pro děti v klidových zónách městských částí Hradce (např. areál "Rozárka" pod vodárnou v městské části NHK), atd.

P9190029 Rozarka.JPG (1008781 bytes)

 

 

 

 

 

 

NAVRCHOLU.cz