Posláním občanského sdružení HRADEČÁCI je přispívat ke společenskému a kulturnímu životu města, jeho rozvoji, bohatosti a úrovni, a to nejen po stránce obsahové, ale i osvětové; získávat občany k účasti i ke spoluvytváření společensko-kulturního klimatu města Hradce Králové.

 

 

Hlavními úkoly sdružení jsou:

- popularizovat město a hradecký region pořádáním nebo spolupořádáním např. kulturních, společenských a sportovních akcí a jejich prezentací na internetu;  při popularizaci města se zaměřit zejména na jeho historii a tradici, na slavné rodáky, na přírodní bohatství a dobrovolnou činnost občanů,

- obhajovat právo občanů na zdravé prostředí a napomáhat zajištění práv občanů na informace o veřejných věcech města Hradce Králové,

- zapojovat se do projednávání rozvojových záměrů a plánů města Hradce Králové; zapojovat se do tvorby místních vyhlášek; podílet se na realizaci rozvojových programů a projektů vlastní činností s využíváním grantové politiky

- provádět propagační a osvětovou činnost; v rámci sdružení vytvářet a provozovat vlastní internetové stránky  (www.hradecaci.cz), přístupné široké veřejnosti, které by měly být neomezeným informačním zdrojem Královéhradeckého regionu

- podílet se na rozvoji a aktivně se zapojovat do organizování volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých; rozvíjet a organizovat sport všeho druhu pro děti, mládež a dospělé

- provádět odbornou, vzdělávací a výchovnou činnost, spolupracovat se školami; provádět publikační činnost související s posláním sdružení (především zveřejňování prací regionálních autorů ve všech formách - tisk, elektronicky, atd.)

- seznamovat širokou laickou veřejnost s problémy našich handicapovaných spoluobčanů. Integrace zdravotně postižených osob do společnosti.

 

 

 

 

 

(c) 2006, HRADEČÁCI